App

Smogmeter.nl wil een app uitbrengen voor smartphones (zowel iPhone als Android) en tablets. De financiering daarvoor is nog niet rond. Wie wil bijdragen, kan even contact opnemen.

Smogmeter.nl

Smogmeter.nl brengt zo goed als mogelijk is de actuele luchtkwaliteit in Nederland in kaart. We richten ons met name op fijnstof. We maken gebruik van publiek beschikbare meetgegevens en rekenmodellen.

De luchtkwaliteit in jouw buurt is binnekort op te zoeken op deze site. We werken ook aan een app voor smartphones en tablets.